Du må være innlogget for å reservere plasser.
The Gathering 2019 krever at du velger plasser sammen / i blokk.
Arrangøren har satt opp plasskartet så det krever at du reserverer plasser sammen, for å unngå mange tomme plasser. Dette betyr at du ikke kan ha tomme plasser inni den reserverte blokken din, og du kan ikke reservere plasser på forskjellige rader uten at de er ved siden av hverandre (f.eks 'rygg mot rygg').
Du kan endre hvem som har ulike typer plass senere ved å velge en plass med en som allerede har plass, og så klikke på 'Reserver plasser'. Plassene for de billettene blir da byttet om på.

Utilgjengelig

Din(e) plass(er)

Håndtert av deg

Reservert

Krever passord

Tilgjengelig plass