Ringerike
09.02.2018 - 11.02.2018
Fræna
16.02.2018 - 18.02.2018
Selbu
22.02.2018 - 25.02.2018
Gloppen
23.02.2018 - 25.02.2018
Stavanger
23.03.2018 - 26.03.2018
Ski
18.07.2018 - 21.07.2018